Pessimisme voor de toekomst

Ben je al wat ouder aan het worden? Geniet er maar van, want toekomstige generaties krijgen het minder goed dan jij. Tenminste, als we het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) mogen geloven. Uit onderzoek van het SCP (pdf-bestand)  blijkt dat 63% van de Nederlanders denkt dat toekomstige generaties het minder goed krijgen.

Pessimisme toekomst, Eduard, toekomt.nl Niet alleen Nederland

En Nederlanders zijn daar niet uniek in, stelt het SCP. Ook in de ons omringende landen heerst dat pessimisme. Nederlanders maken zich vooral zorgen over de economie en de verzorgingsstaat. De gedachte heerst dat de welvaart afneemt, er minder werkgelegenheid komt en dat de zorg minder toegankelijk en onbetaalbaar wordt.

Bedreiging én kans

De maatschappelijke ontwikkelingen lijken inderdaad die kant op te gaan. Robots die werk overnemen, 3D-printers die huizen printen, flexibilisering van de arbeidsmarkt, zorg die duurder wordt, ouderen die na lange huwelijken gescheiden worden omdat er in verzorgingshuizen geen plaats is voor beiden. Dat klinkt zorgelijk, en is het ook.

Maar Johan Cruijff zei het al: ‘elk voordeel heb zun nadeel’. De vraag is dus welke kansen het biedt, en hoe het pessimisme omgezet kan worden naar optimisme? Wat denk jij?


Toekomt.nl - Schrijvers - Eduard 100x100Eduard (36) werkte voor radio, tv, krant en magazines. Soms voelt hij zich een jonge ziel  in een oud lichaam; soms andersom. Hoe het ook zij: schrijven maakt hem blij. Twitter @EduardvanB